Zajmuję się tłumaczeniami, głównie z dziedziny prawa, finansów i szeroko pojętego biznesu. Tłumaczę pisemnie i ustnie z języka angielskiego na polski i odwrotnie oraz pisemnie z języka niemieckiego na polski i angielski. Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Doświadczenie

Poza działalnością stricte tłumaczeniową, którą prowadzę od 2017 r., doświadczenie zdobyłam m.in. w międzynarodowej grupie meblarskiej, gdzie tłumaczyłam i weryfikowałam dokumenty dotyczące wszystkich obszarów działania firmy, tłumaczyłam ustnie podczas spotkań zarządu w kraju i za granicą czy negocjacji z partnerami biznesowymi i związkami zawodowymi.

Kompetencje

Ukończyłam studia magisterskie w renomowanym Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW i stale podnoszę swoje kwalifikacje. Regularnie biorę udział w specjalistycznych szkoleniach dla tłumaczy oraz konferencjach branżowych. W 2018 r. zdałam egzamin państwowy uprawniający mnie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Poza tradycyjną formą poświadczenia przy pomocy pieczęci okrągłej tłumacza przysięgłego oferuję usługę poświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KPE) zgodnym z rozporządzeniem eIDAS. Podpis ten ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny. Poświadczenie tłumaczenia przy pomocy KPE jest przewidziane w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Oferta

Tłumaczenia
pisemne i ustne

POŚWIADCZONE I ZWYKŁE

Oferuję usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych (poświadczonych i zwykłych) oraz ustnych. Tłumaczenia pisemne poświadczam pieczęcią okrągłą tłumacza przysięgłego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od potrzeb klienta.

Cenę tłumaczenia pisemnego określa się na podstawie liczby znaków tekstu do przetłumaczenia, a ustnego na podstawie ilości czasu pracy tłumacza.

czytaj dalej

Przykładowe dokumenty:

  • dowód rejestracyjny
  • prawo jazdy
  • odpisy aktów stanu cywilnego
  • umowy
  • sprawozdania finansowe
  • odpisy z rejestrów
  • apostille
  • zgoda na wyjazd dziecka za granicę
  • zaświadczenie o niekaralności

Pracuję w następujących parach językowych:

Tłumaczenia zwykłe pisemne

(np. umowy, dokumenty biznesowe, finansowe, korespondencja)

EN → PL

PL → EN

DE → PL

DE → EN

Tłumaczenia poświadczone pisemne

(np. na potrzeby polskich lub zagranicznych urzędów, sądów itp.)

EN → PL

PL → EN

Tłumaczenia ustne

(np. tłumaczenie podczas rozpraw, przesłuchań, odczytów aktów notarialnych, ślubów, wystąpień, prezentacji)

EN → PL

PL → EN

O mnie

Tłumaczka

Jestem tłumaczką przysięgłą języka angielskiego i tłumaczką języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne dla klientów biznesowych i indywidualnych oraz organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych i finansowych oraz biznesowych.

Ukończyłam z wyróżnieniem lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim (język angielski i język niemiecki) oraz podyplomowe studia w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych i prawniczych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Należę do Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.