Zajmuję się tłumaczeniami, głównie z dziedziny prawa, finansów i szeroko pojętego biznesu. Tłumaczę pisemnie i ustnie z języka angielskiego na polski i odwrotnie oraz pisemnie z języka niemieckiego na polski i angielski. Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Doświadczenie

Poza działalnością stricte tłumaczeniową, którą prowadzę od 2017 r., doświadczenie zdobyłam m.in. w międzynarodowej grupie meblarskiej, gdzie tłumaczyłam i weryfikowałam dokumenty dotyczące wszystkich obszarów działania grupy oraz tłumaczyłam ustnie podczas spotkań zarządu, negocjacji z partnerami biznesowymi, związkami zawodowymi.

Kompetencje

Ukończyłam studia magisterskie w renomowanym Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW i stale podnoszę swoje kwalifikacje. Regularnie biorę udział w specjalistycznych szkoleniach dla tłumaczy oraz konferencjach branżowych. W 2018 r. zdałam egzamin państwowy uprawniający mnie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jakość

Stawiam na jakość. W swojej pracy kładę nacisk na oddanie sensu tekstu źródłowego i intencji autora, przy jednoczesnej najwyższej dbałości o poprawność językową i klarowność tekstu docelowego. Dobre tłumaczenie musi być zarazem precyzyjne, jak i spójne jako całość.

Oferta

Tłumaczenia
pisemne i ustne

POŚWIADCZONE I ZWYKŁE

Oferuję usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych (poświadczonych i zwykłych) oraz ustnych.

Cenę tłumaczenia pisemnego określa się na podstawie liczby znaków tekstu do przetłumaczenia.

czytaj dalej

Jedna strona tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków ze spacjami a jedna strona tłumaczenia poświadczonego 1125 znaków ze spacjami. Wycena zależy również od stopnia trudności danego tekstu oraz terminu realizacji.

Cenę tłumaczenia ustnego określa się na podstawie ilości czasu, którą tłumacz musi poświęcić na tłumaczenie, przy czym minimalną jednostką czasu przyjętą na polskim rynku tłumaczeniowym jest blok tłumaczeniowy wynoszący 4 godziny.

Stawki za tłumaczenie w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Pracuję w następujących parach językowych:

Tłumaczenia zwykłe pisemne

(np. umowy, dokumenty biznesowe, finansowe, korespondencja)

EN → PL

PL → EN

DE → PL

DE → EN

Tłumaczenia poświadczone pisemne

(np. na potrzeby polskich lub zagranicznych urzędów, sądów itp.)

EN → PL

PL → EN

Tłumaczenia ustne

(np. tłumaczenie podczas rozpraw, przesłuchań, odczytów aktów notarialnych, ślubów, wystąpień, prezentacji)

EN → PL

PL → EN

O mnie

Tłumacz 

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i tłumaczem języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne dla organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, biur tłumaczeniowych oraz klientów biznesowych i indywidualnych.

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych i finansowych oraz biznesowych.

Ukończyłam z wyróżnieniem lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim (język angielski i język niemiecki) oraz podyplomowe studia w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych i prawniczych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.