Polityka prywatności

 Niniejsza polityka stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO):

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sara Grajpel z siedzibą w Toruniu, ul. Bema 42a/5.

Dane kontaktowe: kontakt@saragrajpel.com

Cel przetwarzania danych:

Wykonanie usługi tłumaczeniowej (w tym m.in. w zależności od przypadku: wystawienie faktury, prowadzenie repertorium tłumacza przysięgłego).

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane mogą być niezbędne do wykonania usługi tłumaczeniowej, zatem ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonania usługi. Niektóre dane są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych, o których mowa poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania

  • wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. prowadzenie repertorium, wystawienie faktury), lub
  • wyrażona przez Państwa zgoda, lub
  • prawnie uzasadnione interesy administratora (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych będą podwykonawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora (np. biuro rachunkowe).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, dopóki trwa umowa łącząca Państwa z administratorem oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Jeśli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane dopóki trwa ten interes.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jednak przetwarzanie będzie kontynuowane, jeżeli administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika), mogą być udostępnione partnerom operatora oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.